I foråret 2018 indledte VIA University College, Campus Viborg et nyt projekt med udskiftning af eksisterende traditionel belysning til ny og mere energibesparende belysning.

VIA University College, Campus Viborg – er et moderne campus med over 2.000 studerende.

Valget faldt på green:ID
I sommer 2018 blev ~900 nye green:ID LED paneler med Dali dæmpning monteret i bygningerne på VIA University College, Campus Viborg. Der var tale om en opgave med udskiftning af eksisterende traditionel belysning til nye og energibesparende LED paneler.
Til projektet udarbejdede green:ID en energiberegning på det samlede projekt, som beskrev energiforbruget med de nuværende palener og fremtidigt energiforbrug og besparelse ved brug af de nye green:ID LED paneler.

green:ID skulle i projektet også sikre, at lysfordeling og lysmængde overholdt lovgivningen vedr. lysforhold, jf. Europæisk standard DS/EN 12464-1:2011